Rapporter

Här finns fördjupning och rapporter med förslag för att lösa samhällsproblem.

Här finns fördjupning och rapporter med förslag för att lösa samhällsproblem.

Kronoberg först.

Kronoberg ska vara känt som motorn i Moderaternas reformutveckling. Därför tillsattes Reformgruppen för att ta fram nya eller skarpare förslag inför valet 2022. Resultatet är den hör reformrapporten.

Läs mer

Sju svåra år

Granskningsrapport med Niklas Wykman om Sveriges utveckling från att Magdalena Andersson tillträdde som finansminister, fram till i dag.

Läs mer

Work or shirk?

Masteruppsats i nationalekonomi. Jobbeffekter av aktivitetskrav och jobbstimulans jämförs, och optimal ansträngning i aktiveringen för att öka arbetsutbudet beräknas.

Läs mer

Socialtjänst i förändring

Växjölöftet lyfts fram som ett av sju lokala goda exempel i denna rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) om en hur socialtjänsten utvecklas när samhället förändras.

Läs mer

Att arbeta med försörjningsstöd

Magisteruppsats i nationalekonomi. Med hjälp av jobbstimulansen studeras drivkrafterna för arbete i försörjningsstödet. Grunderna för en ny analysmodell presenteras.

Läs mer

Bidragspartiet bakom otryggheten

Rapport till Almedalen 2019. Socialdemokraternas bidragspolitik har skapat ett otryggt Sverige och urholkat välfärdens finansiering. Rapporten innehåller reformer för att minska bidragsberoendet.

Läs mer

Lokal jobbpolitik i en ny tid

Rapport till Sverigemötet 2019 med Lars Rådén, kommunalråd i Solna. Januaripartiernas reformering av Arbetsförmedlingen gör att kommunerna behöver anpassa jobbpolitiken.

Läs mer

Rädda kommunernas ekonomi

Rapport till Almedalen 2018 med Niklas Wykman. Reformer för ökad effektivitet och lägre bidragskostnader, som kan rädda kommunernas ekonomi bättre än höjda skatter.

Läs mer

Halvtidsrapport 2015 & 2016

Halvtidsrapport efter mina första två år som nämndordförande. Beskrivning av det påbörjade reformarbetet av nämndens ekonomi och kommunens arbetslinje.

Läs mer