Verksamhetsberättelse 2014-2018

I slutet av mandatperioden ville jag sammanfatta arbetet i Växjöbornas tjänst, och skrev därför en verksamhetsberättelse över mina fyra år. Jag hade nyligen blivit omvald, först av Växjöborna i valet och därefter av Moderaterna till fyra år till som ordförande för Arbete och välfärd.

Sammanfattning

Varför skriver man som kommunpolitiker en verksamhetsberättelse? För mig är skälet de växjöbor som gav mig ett personligt förtroende och kryssade in mig i kommunfullmäktige i valet 2014. När mandatperioden nu summeras finns det 2749 orsaker (kryss) till att fortsätta skriva verksamhetsberättelser även under nästa mandatperiod. Orden sviker mig när jag försöker beskriva den tacksamhet jag känner för att få förvalta förtroendet ni visar mig.

Jag är reformdriven och värderingsburen. Det är lätt att ha åsikter och värderingar, men det politiska hantverkets utmaning och uppdrag är inte att bara att vilja, utan att genomföra och ta ansvar. Min utgångspunkt har därför varit, är och kommer vara att leverera mer än jag lovar. Verksamhetsberättelsen fokuserar därför nästan uteslutande på det politiska innehållet.

När jag kandiderade i valet 2014 hade jag riksdagen för ögonen. Idag är jag glad och nöjd över att det blev kommunen istället. Det fick jag chansen att bekräfta när jag tackade nej till att hoppa in i riksdagen under hösten 2016 under Johan Hultbergs föräldraledighet. Jag trivs bäst i kommunpolitikens pragmatiska vardag. Saker blir gjorda och det som räknas mest är vad som fungerar bäst.

Under mandatperioden lämnade Bo Frank över till Anna Tenje som kommunstyrelsens ordförande, och jag tillträdde som Moderaternas andra kommunalråd. Att vara kommunalråd i Växjöbornas tjänst är den största äran i mitt liv. Vid sidan av det uppdraget har jag fortsatt som ordförande i Nämnden för arbete och välfärd, gruppledare för Moderaterna och ledamot i kommunstyrelsen samt dess arbetsutskott.

Vi har betydande utmaningar framför oss. Sammanhållning och sysselsättning lägger grunden för såväl trygghet och tillit som tillväxt. Mitt fokus blir att fortsätta arbeta hårt för en ordnad ekonomi och fler växjöbor i arbete.