Kommunal handbok i arbetslinjen

Till Sverigemötet 2018 skrev Niklas Wykman, Lars Rådén, Josefin Malmqvist, Anna Jähnke och jag denna rapport om lokala och nationella jobbreformer, som presenterades på ett seminarium där och ett i Almedalen senare samma år.

Lars, Josefin, Anna och jag hade under ett par år kontinuerligt skrivit på nationella debattsidor om reformer för att stärka den lokala arbetslinjen.


Sammanfattning

Sverige och den svenska välfärdsmodellen utmanas av ett allt djupare bidragsberoende. Många gånger handlar det om utanförskap som går i arv och ibland leder fram till kriminalitet. Ett samhälle där många är beroende av bidrag är ett samhälle som är otryggt för alla. Bidragen tränger undan pengar till skolan, sjukvården och omsorgen. Bidragen dämpar också arbetsutbudet och håller tillväxten tillbaka.

För ett parti som har människan som sitt projekt, behöver arbetslinjen ständigt vara i rörelse. Med fler jobb, strama bidragssystem och starkare drivkrafter för arbete kan vi göra upp med bidragsberoende, skuggsamhällen och otrygghet. Så kan vi också lägga grunden för att bli ett av de länder som är bäst på att skapa nya jobb och nå full sysselsättning.

Den som kan försörja sig själv ska också göra det. Den som har arbetsförmåga men saknar arbete har ingen viktigare uppgift än att skaffa sig ett jobb. I detta ska det offentliga både ställa tydliga krav och ge de rätta verktygen. Tidigare kunde mycket av arbetslösheten hanteras inom arbetsmarknadens parters omställningsavtal eller inom den statliga arbetsmarknadspolitiken. I Sverige 2018 finns dock den växande arbetslösheten utanför dessa system. Det är i kommunerna som kampen mot utanförskapet behöver föras.

Aldrig tidigare har en så stor andel av de som är arbetslösa haft långt till jobb och egen försörjning. Rekordmånga arbetslösa saknar gymnasieutbildning och tillräckliga kunskaper i svenska. Kommunerna får bära en växande börda av kostnaderna. Välfärden hotas om inte bidragskranen vrids åt och fler kommer i arbete. Det kräver lokala och nationella reformer.

Arbetslösheten bör kommunaliseras, samtidigt som staten får ansvar för rehabilitering av de som saknar arbetsförmåga. Det kommunala försörjningsstödet och en rad statliga arbetslöshetsersättningar bör ersättas av ett nytt arbetslöshetsbidrag. Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) tar redan allt mer karaktären av en arbetslöshetsersättning. Samtidigt är drivkrafterna för arbete för ett hushåll med barn där ingen arbetar små eller obefintliga. För att fler ska lämna det nya kommunala arbetslöshetsbidraget för jobb och egen försörjning, föreslår vi att jobbstimulansen slopas och ersätts av en lagstadgad rätt till jobbskatteavdraget.

Ansvaret kan tas av var och en av oss. Under de senaste åren har vi utmanat regelverk och utvecklat lokala reformer som ger fler med jobb och färre med bidrag. Våra kommuninvånares bidragsbörda minskar när de totala kostnaderna sjunker trots att befolkningen växer. Vi presenterar här en kommunal handbok för arbetslinjen, med beskrivningar av grunden för det arbete som lyft våra kommuner och exempel på hur du kan ta arbetslinjen till din kommun.

Arbetslinjen behöver förnyas. Under mandatperioden har vi presenterat en rad nödvändiga reformer för att vrida åt bidragskranen, förstärka arbetsmarknadens funktionsduglighet och se till att fler går från nyanländ till nyanställd. Vi sammanställer här våra förslag på nationella reformer.


Medförfattare

Niklas Wykman

Niklas Wykman är riksdagsledamot, Moderaternas skattepolitiska talesperson och doktorand i nationalekonomi vid Örebro Universitet. Han har tidigare arbetat som politisk sakkunnig för finansminister Anders Borg och varit förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet.

Lars Rådén

Lars Rådén är kommunalråd i Solna med ansvar för arbetsmarknad och integration. Solnamodellen är välkänd som Sveriges första utmärkande lokala arbetslinje. Lars Rådén är även förtroendevald i Region Stockholm och har varit generalsekreterare för Moderata Ungdomsförbundet.

Josefin Malmqvist

Josefin Malmqvist är riksdagsledamot från Stockholms län och förbundsordförande för Moderatkvinnorna. Hon var tidigare kommunalråd i Sundbyberg med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst, och har ett förflutet som kommunpolitiker i Malmö.

Anna Jähnke

Anna Jähnke är regionråd i Skåne med ansvar för regional utveckling. Hon var tidigare kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst i Helsingborg Stad.