Halvtidsrapport 2015 & 2016

Efter halva mandatperioden beskrev jag det reformarbete av ekonomin och arbetslinjen som inletts i Nämnden för arbete och välfärd. Vid årsskiftet skulle jag tillträda som kommunalråd vid sidan av mitt nämndordförandeskap.


Sammanfattning

Varför skriver man som kommunpolitiker en verksamhetsberättelse? För mig är skälet de hundratals växjöbor som gav mig ett personligt förtroende i valet och kryssade in mig i kommunfullmäktige.

Jag är reformdriven och värderingsburen. Det är lätt att ha åsikter och värderingar, men det politiska hantverkets utmaning och uppdrag är inte att bara att vilja, utan att genomföra och ta ansvar. Min utgångspunkt har därför varit, är och kommer vara att leverera mer än jag lovar.

När jag kandiderade i valet 2014 hade jag riksdagen för ögonen. Idag är jag glad och nöjd över att det blev kommunen istället. Det fick jag chansen att bekräfta när jag tackade nej till att hoppa in i riksdagen under hösten som gått. Jag trivs bäst i kommunpolitikens pragmatiska vardag. Saker blir gjorda och det som räknas mest är vad som fungerar bäst.

Efter årsskiftet tillträder jag som kommunalråd i Växjö. Det är ungefär två år sedan partiet valde mig till gruppledare och därefter ordförande i Nämnden för arbete och välfärd och ledamot i kommunstyrelsen. I det här dokumentet ser jag tillbaka på de två åren som passerat.

Politik är en lagsport och i Växjö har vi en stark laguppställning. Jag ser fram emot att under Anna Tenjes ledarskap och efter bästa förmåga bidra till att Växjö fortsätter vara en kommun som växer, sticker ut och ger oss goda skäl att vara stolta.

Vi har betydande utmaningar framför oss. Sammanhållning och sysselsättning lägger grunden för såväl trygghet och tillit som tillväxt. Mitt fokus blir att fortsätta arbeta hårt för en ordnad ekonomi och fler växjöbor i arbete.