Reformbank

Här finns underlag, resultat och handledningar för flera lokala reformer jag arbetat med i Växjö.

Här finns underlag, resultat och handledningar för flera lokala reformer jag arbetat med i Växjö.

Nolltolerans mot bidragsfusk

Bidrag är till för behövande, inte bedragare. Växjö har valt att prioritera arbetet mot bidragsbrott, bedrägerier och fusk. Bedrägeriutredare, polisanmälan av alla misstankar, samarbete med andra myndigheter och anmälningsplikt för alla medarbetare i socialtjänsten.

Läs mer

Växjölöftet Vuxenutbildning

Växjölöftet Vuxenutbildning är en största reformen inom Växjölöftet. Resultatbaserad ersättning, konkurrens mellan kvalitetssäkrade anordnare, matchningsbonus om studerande kommer i jobb och valfrihet för studerande. Reformen har utvecklats med bl.a. yrkesbonus i SFI.

Läs mer

Sverigeintroduktion

Alla nyanlända ska gå samhällsorientering, men det finns ingen tydlig kursplan. Sverigeintroduktionen är en serie reformer för en tydlig start på etableringen i Sverige: lokal kursplan med kunskapsmål, närvarokrav och examination i samhällsorienteringen samt en app som ger extra stöd.

Läs mer

Inget bidrag vid skolk

Gymnasielever som skolkar blir av med studiebidraget. De flesta kommuner kompenserar indraget studiebidrag med höjt försörjningsstöd. Det missgynnar familjer med arbetande föräldrar och gör det mindre smärtsamt att skolka. Därför har Växjö slutat med det.

Läs mer

Avskaffa kommunal restaurangskatt

Kommunernas alkoholavgifter baseras i regel på omsättning – som en skatt. Det är orättvist och gör att skötsamma restauranger subventionerar fuskare. Växjö avskaffar därför den kommunala restaurangskatten.

Läs mer

Växjölöftet Sommar

Gymnasieexamen är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. För att få tillgång till kommunens garantijobb ska man söka andra jobb, lämna in CV och klara skolan. Den som inte är godkänd i sv/ma/en ska gå sommarskola för att få sommarjobb av kommunen.

Läs mer

Etableringsboende

Etableringsboende – tillfälligt boende under etableringsprogrammet med krav på deltagande i aktiviteter – upprätthåller eget ansvar och möjliggör att etableringen kan påbörjas utan fördröjning.

Läs mer

“Lex Winenine”

Hemkörning av alkohol med vanligt cateringtillstånd, genom tolkning av gränsen för serveringstid och smidig hantering av anmälan av serveringsställe.

Läs mer