Sju svåra år

Sedan Magdalena Andersson (S) tillträdde som chef för Finansdepartementet år 2014 har Sverige försämrats. Problem har skapats eller fördjupats av den politik som drabbat landet med Magdalena Andersson som finansminister.

I den här rapporten granskar Niklas Wykman och Oliver Rosengren Sveriges utveckling från dess att Magdalena Andersson tillträdde, fram till i dag. Dessutom jämförs Sveriges utveckling med andra länders. Det är ett dystert bokslut för Magdalena Andersson som finansminister.


Sammanfattning

Sverige är det enda EU-land där arbetslösheten har ökat sedan år 2014. Tillväxten är bland de lägsta i hela Europeiska unionen. Långtidsarbetslösheten i Sverige har aldrig varit så hög som nu. 675 000 utrikes födda i arbetsför ålder är inte självförsörjande. Nedmonteringen av arbetslinjen och bortprioriteringar av resurser till statens grundfunktioner har bidragit till växande kriminalitet och fördjupat utanförskap.

Diagram: Förändring av arbetslösheten, EU-länder, september 2014-september 2021, procent

Sverige placerar sig i Europa-toppen vad avser dödligt skjutvapenvåld. Organiserade kriminella använder välfärden som bankomat genom fusk och bedrägerier – omkring 20 miljarder kronor betalas felaktigt ut från välfärden varje år. Det råder omfattande oordning i folkbokföringen och samordningsnumren. Stöldgods för miljarder passerar varje år landets gränser. Sverige har utnämnts till Europas farligaste land.

Diagram: Antal konstaterade fall av dödligt våld, 2014-2020, antal

Sveriges konkurrenskraft har äventyrats. Sverige har omfattande problem med så fundamentala saker som elförsörjningen. Den stabila elförsörjningen har satts på spel på grund av att regeringen har avvecklat kärnkraft.

Magdalena Andersson har försvagat skyddsvallarna i de offentliga finanserna och monterat ner överskottsmålet. Två tredjedelar av överskottsmålet har avskaffats och Magdalena Andersson har argumenterat för att hela överskottsmålet ska avskaffas. Magdalena Anderssons statsbudgetar har inte nått överskottsmålet ett enda år och hon har fått kritik från Finanspolitiska rådet för att hon inte sköter de offentliga finanserna i linje med det finanspolitiska ramverket.

Diagram: Strukturellt och finansiellt sparande samt överskottsmål, procent

Anderssons sju år som finansminister präglas av löftesbrott. Inför valet år 2014 utlovades en rad åtgärder för jobb och tillväxt. Av dessa blev nästan inget av. Samtidigt utlovades att inga vanliga löntagare skulle få höjd skatt. Sedan dess har en rad skatter höjts eller införts.

När krisen kom var Andersson i det närmast handlingsförlamad och Sverige har haft den märkliga ordningen att riksdagen har fått driva fram krispolitiken. Denna rapport belyser centrala områden för den ekonomiska politiken och prioriteringar inom statens budget.


Medförfattare

Rapportförfattarna Oliver Rosengren och Niklas Wykman

Niklas Wykman

Niklas Wykman är riksdagsledamot och doktorand i nationalekonomi vid Örebro Universitet. Han har tidigare arbetat som politisk sakkunnig för finansminister Anders Borg. Niklas Wykman är från Kalmar, men bor i Solna, där han också är vice ordförande i utbildningsnämnden. Han är sedan 2019 skattepolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens skatteutskott.