Sju svåra år

Granskningsrapport med Niklas Wykman om Sveriges utveckling från att Magdalena Andersson tillträdde som finansminister, fram till i dag.

Work or shirk?

Masteruppsats i nationalekonomi. Jobbeffekter av aktivitetskrav och jobbstimulans jämförs, och optimal ansträngning i aktiveringen för att öka arbetsutbudet beräknas.

77 månader för arbete och välfärd

Det här är en reformskrift och verksamhetsberättelse över min tid som ordförande för Nämnden för arbete och välfärd. 77 sidor om 77 reformer på 77 månader.

Socialtjänst i förändring

Växjölöftet lyfts fram som ett av sju lokala goda exempel i denna rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) om en hur socialtjänsten utvecklas när samhället förändras.

Att arbeta med försörjningsstöd

Magisteruppsats i nationalekonomi. Med hjälp av jobbstimulansen studeras drivkrafterna för arbete i försörjningsstödet. Grunderna för en ny analysmodell presenteras.

Bidragspartiet bakom otryggheten

Rapport till Almedalen 2019. Socialdemokraternas bidragspolitik har skapat ett otryggt Sverige och urholkat välfärdens finansiering. Rapporten innehåller reformer för att minska bidragsberoendet.

Lokal jobbpolitik i en ny tid

Rapport till Sverigemötet 2019 med Lars Rådén, kommunalråd i Solna. Januaripartiernas reformering av Arbetsförmedlingen gör att kommunerna behöver anpassa jobbpolitiken.

Verksamhetsberättelse 2014-2018

Sammanfattning av mina fyra första år i Växjöbornas tjänst. En beskrivning av genomförda reformer, engagemang, aktiviteter och medialt genomslag.

Rädda kommunernas ekonomi

Rapport till Almedalen 2018 med Niklas Wykman. Reformer för ökad effektivitet och lägre bidragskostnader, som kan rädda kommunernas ekonomi bättre än höjda skatter.