Verksamhetsberättelse 2014-2018

Sammanfattning av mina fyra första år i Växjöbornas tjänst. En beskrivning av genomförda reformer, engagemang, aktiviteter och medialt genomslag.

Rädda kommunernas ekonomi

Rapport till Almedalen 2018 med Niklas Wykman. Reformer för ökad effektivitet och lägre bidragskostnader, som kan rädda kommunernas ekonomi bättre än höjda skatter.

Kommunal handbok i arbetslinjen

Rapport till Sverigemötet 2018 som samlar exempel på lokala reformer för stramare bidragssystem och fler i arbete, samt förslag på nationella reformer.

Halvtidsrapport 2015 & 2016

Halvtidsrapport efter mina första två år som nämndordförande. Beskrivning av det påbörjade reformarbetet av nämndens ekonomi och kommunens arbetslinje.