Avskaffa kommunal restaurangskatt

Kommunernas alkoholavgifter baseras i regel på omsättning – som en skatt. Det är orättvist och gör att skötsamma restauranger subventionerar fuskare. Växjö avskaffar därför den kommunala restaurangskatten.

Här finns en kort bakgrund, ett rejält utredningsunderlag och en beskrivning av grunderna i hur vi konstruerat en alkoholavgift som inte påminner om en skatt, och belönar de som har ordning.


Bakgrund

Avgifter för alkoholhandläggning – tillstånd och tillsyn – tas ut i enlighet med 8 kap. 10 alkohollagen. De flesta kommuner tar ut en avgift baserad på omsättning – en slags kommunal restaurangskatt – för tillsyn av alkoholservering. Det är även rekommenderat av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Avgifter ska enligt lag baseras på självkostnad. Det är därför märkligt att principen tolkats som att det ska vara självkostnad på samhällsnivå (totala kostnader ska täckas av totala intäkter), istället för per tillståndshavare (betala för tillsynen man får).

Vi har sedan tidigare beslutat att ekonomisk granskning, så kallad inre tillsyn, ska prioriteras. Det är en viktig del i vårt arbete för att restaurangbranschen inte ska användas som täckmantel för organiserad brottslighet och för att få rättvis konkurrens där fuskare inte ska ha fördelar framför skötsamma krögare.


Reformen

Syftet med reformen var att belöna skötsamhet och sluta straffa framgång, samt att straffa fusk eller slarv. Förslaget går i korthet ut på:

  • Platt grundavgift. I den fasta årliga avgiften ingår inre tillsyn enligt tillsynsplan, förebyggande tillsyn och rådgivning.
  • Tillsynsavgift med maxtaxa. Den rörliga avgiften beräknas genom att handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Maxtaxa på två timmar per tillfälle*. Tillsynsfrekvensen fastställs i nämndens tillsynsplan.
  • Löpande timavgift för fördjupad tillsyn. Om den ordinarie tillsynen, anmälningar eller annan information visar på skäl för fördjupad tillsyn debiteras tillståndshavaren per timme.
  • Tidsåtgång styr ansökningsavgifterna. Vid ansökan om tillstånd styr tidsåtgången** enligt fasta beräkningar. Tillsynsavgift kan tillkomma för tillfälliga tillstånd enligt ordinarie taxa.

*: Normalt en gång per år. Tillståndshavare utan kvällsservering har vartannat år och tillståndshavare med servering efter 01:00 har två gånger per år.

**: Undantag för ideella föreningar som söker tillfälligt tillstånd och tillfälliga ändringar av stadigvarande tillstånd, exempelvis i samband med evenemang. Det senare har rört sig om utökning av serveringstid på sportbar för att visa Super Bowl eller utökning av serveringsyta för att ha matmässa.

För en vanlig restaurang som sköter sig och har ordning på sina papper innebär förslaget sänkt avgift från 15 000 till ca 5000 kronor. För en större restaurang eller nattklubb går avgiften från ca 35 000 till knappt 9000.

Det nya systemet blir mycket billigare för skötsamma restauranger och kan bli hur dyrt som helst för de som slarvar eller försöker fuska.

Fler kommuner borde avskaffa den kommunala restaurangskatten. SKR borde anta detta som ny rekommenderad avgiftsmodell. Visita borde ta strid mot den orättvisa avgiftsmodellen som nu är standard.


Medialt genomslag

Smålandsposten skrev om förändringarna i samband med att förslaget presenterades. Journalisten hade noterat en felaktighet i förslaget, där avgift för paustillstånd för den som redan har ett stadigvarande tillstånd inte fanns med i förslaget – varför det framstod dyrt. Nyansökan är som ett stadigvarande tillstånd, men att lägga till pausservering på ett befintligt tillstånd kräver betydligt mindre arbete. I förslaget som beslutades är därför avgiften för tillägg hälften av avgiften för nyansökan.

Jag skrev en debattartikel i Dagens Samhälle om förslaget, där jag motiverade andra kommuner att följa vårt exempel.


Nationellt reformbehov

Sveriges kommuner och region (SKR) bör förändra sin rekommenderade modell till att inte längre vara konstruerad som en kommunal restaurangskatt.

Alkohollagen borde medge rörlig avgift även för tillstånden, så att den som söker och har bättre ordning på sin ansökan kan påverka sin avgift samtidigt som den som behöver utredas mer noga (exempelvis för tidigare brott) får en dyrare avgift.