Sverigeintroduktion

Alla nyanlända ska gå samhällsorientering, men det finns ingen tydlig kursplan. Sverigeintroduktionen är en serie reformer för en tydlig start på etableringen i Sverige: lokal kursplan med kunskapsmål, närvarokrav och examination i samhällsorienteringen samt en app som ger extra stöd.

Här beskrivs Sverigeintroduktionen, med fokus på reformerna av samhällsorienteringen.


Bakgrund

Samhällsorienteringen är lagstadgad enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156) och bedrivs enligt förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2010:1138).

Kommunerna ansvarar för upplägg och genomförande. Alla nyanlända och personer som kommer som anhöriginvandrare förväntas delta. Deltagandet är inget villkor för någon ersättning. Samhällsorienteringen ges oftast som en av flera insatser till en person. Efter avslutad kurs ska deltagarna få ett intyg.

Samhällsorienteringen har ingen kursplan, utan det som regleras är åtta olika teman/områden som ska behandlas. Det har väckts kritik mot att staten inte tar ett ansvar för kvalitet och innehåll.

Riksdagen beslutade 2019 att utöka samhällsorienteringen från 60 till 100 timmar. I samband med det inleddes en diskussion i Blågröna gruppen i Nämnden för arbete och välfärd om insatsens innehåll och fokus. Det föranledde utredningar och uppdrag i internbudget för 2020: dels att ta fram en lokal kursplan, dels att utreda införande av examination.

Utredningen om att införa examination konstaterade att inga hinder för det finns i lagstiftningen. Hela utredningen finns här:


Reformen

När samhällsorienteringen utökades från 60 till 100 timmar tog vi initiativ till en genomgripande förändring. Huvuddragen:

  • Lokal kursplan. En politiskt beslutad kursplan över innehållet i samhällsorienteringen; vad ska man som helt ny i Sverige få lära sig?
  • Lokala kunskapsmål. Politiskt beslutade mål för vad den som gått samhällsorientering ska kunna om Sverige och det svenska samhället.
  • Lokal examination. Kunskapsmålen testas i en examination per block i kursplanen. Godkänd examination är ett villkor för intyg.
  • Krav på full närvaro. Nyanlända ska ha 100 procent närvaro för att få intyget från samhällsorienteringen. Kompletteringar erbjuds.

Hela kursplanen med kunskapsmålen som testas i examinationen finns här:

Medborgarskapsceremoni 2018

Vid sidan av reformerna av samhällsorienteringen innehåller Sverigeintroduktionen en rad olika insatser, där några kan omnämnas särskilt:

@Wrk-appen

I samarbete med företaget @Wrk har vi utvecklat en app som finns till stöd för den som ska etablera sig i Sverige. Den används i samhällsorienteringen och inom kommunens andra insatser. Appen påminner om körkorts- eller jägarexamenappar med frågor och tester om flera olika områden.

Familjecentralen och hembesök

Familjecentralen samlar socialtjänst, barna- och mödravårdcentral och öppen förskola under ett tak. Därifrån utgår det utökade barnhälsovårdsprogrammet. Barnmorska och socialrådgivare möter vårdnadshavare och barn tillsammans vid fem hembesök till de familjer som får sitt första barn eller det första barnet som föds i Sverige.

SFI-kravet för föräldralediga

Reformen inspirerad av Helsingborg. Läs mer här:


Medialt genomslag

När förslaget först presenterades väckte det stort engagemang. Jag intervjuades i radio efter ett inlägg på facebook:

Hur blir man svensk?
‪• Lyd polisen.‬
• Skaffa jobb.
• Betala räkningarna.
• Dottern får klä sig som hon vill.
• Krama om, kasta inte ut, sonen som kommer hem med en pojkvän.

Min facebook, 13 september 2019

Socialdemokraterna riktade kritik och jag debatterade mot oppositionsledaren live i radio, Examinationen fick särskild uppmärksamhet i Smålandsposten.