Förebygg utanförskap med kunskap

Utanförskapets pris är högt. En ungdom som hamnar i kriminalitet och blir fast i ett livslångt utanförskap kostar samhället tolv miljoner kronor. Utöver det personliga lidandet. Därtill förluster i utebliven arbetsinsats och bidrag till den gemensamma finansieringen av välfärden. Investeringar för sammanhållning handlar därför om långsiktig, social och ekonomisk hållbarhet. Mina löften för att förebygga […]

Respekt för olikheter

Han kunde ha blivit världens bästa fotbollsspelare, men skrämdes bort av omklädningsrummets böghån. De kunde ha blivit älskande föräldrar, men hindrades av förbud. Hans blod kunde ha räddat liv, men nekades av förlegade regler. Han kunde suttit i en bar och skattat med sina vänner, men de vågar inte längre gå ut. Vårt samhälle blir […]

Rättvisa straff och fler poliser

Sverige har näst flest dödsskjutningar i hela Europa i förhållande till befolkningen. Varannan ung kvinna känner sig otrygg om kvällen i sitt eget kvarter. Risken för att drabbas av rån och sexualbrott har mer än fördubblats sedan år 2014. Internationella stöldligor stjäl för miljardbelopp varje år. 40 klaner har etablerat sig i Sverige för att […]

Nolltolerans mot bidragsbrott

Bidrag ska gå till behövande, inte bedragare. Miljarder betalas ut felaktigt varje år. Kontrollerna och kraven behöver skärpas. Allt bidragsfusk ska polisanmälas.