Arbete ska löna sig

Alla som kan arbeta, ska arbeta, och arbete ska alltid löna sig mer än bidrag. Skatterna måste sänkas på arbete, sparande och pension. Bidragstak, utbildningsplikt och aktivitetskrav för bidragstagare behöver införas.

Kontrollerad invandring

700 000 invandrare försörjer inte sig själva. Bidragsinvandringen måste få ett slut och vi behöver ordning och reda i mottagandet av nyanlända. Återvändandearbetet måste fungera och om man ska vara i Sverige ska man försörja sig, sköta sig och göra rätt för sig.

Lågt elpris, grön el och ny kärnkraft

För att hushållens och företagens elräkningar inte ska vara ett dåligt, väderberoende lotteri med fler nitlotter än vinstlotter behövs billig, robust och driftsäker elproduktion. Nu behövs ny kärnkraft och stärkt skydd mot vindkraft.

Fler jobb med färre regler i växande företag

Tillväxtpolitiken har fel fokus. Företagen saknar inte bidrag att söka, utan medarbetare att anställa och stabil, billig el. Tacken för att skapa jobb är höga skatter och avgifter som gör det dyrt och krångligt att driva företag.

Förebygg utanförskap med kunskap

Utanförskapets pris är högt. En ungdom som hamnar i kriminalitet och blir fast i ett livslångt utanförskap kostar samhället tolv miljoner kronor. Utöver det personliga lidandet. Därtill förluster i utebliven arbetsinsats och bidrag till den gemensamma finansieringen av välfärden. Investeringar för sammanhållning handlar därför om långsiktig, social och ekonomisk hållbarhet. Mina löften för att förebygga […]

Respekt för olikheter

Han kunde ha blivit världens bästa fotbollsspelare, men skrämdes bort av omklädningsrummets böghån. De kunde ha blivit älskande föräldrar, men hindrades av förbud. Hans blod kunde ha räddat liv, men nekades av förlegade regler. Han kunde suttit i en bar och skattat med sina vänner, men de vågar inte längre gå ut. Vårt samhälle blir […]

Rättvisa straff och fler poliser

Sverige har näst flest dödsskjutningar i hela Europa i förhållande till befolkningen. Varannan ung kvinna känner sig otrygg om kvällen i sitt eget kvarter. Risken för att drabbas av rån och sexualbrott har mer än fördubblats sedan år 2014. Internationella stöldligor stjäl för miljardbelopp varje år. 40 klaner har etablerat sig i Sverige för att […]

Nolltolerans mot bidragsbrott

Bidrag ska gå till behövande, inte bedragare. Miljarder betalas ut felaktigt varje år. Kontrollerna och kraven behöver skärpas. Allt bidragsfusk ska polisanmälas.