Kontrollerad invandring

700 000 invandrare försörjer inte sig själva. Bidragsinvandringen måste få ett slut och vi behöver ordning och reda i mottagandet av nyanlända. Återvändandearbetet måste fungera och om man ska vara i Sverige ska man försörja sig, sköta sig och göra rätt för sig.

Lågt elpris, grön el och ny kärnkraft

För att hushållens och företagens elräkningar inte ska vara ett dåligt, väderberoende lotteri med fler nitlotter än vinstlotter behövs billig, robust och driftsäker elproduktion. Nu behövs ny kärnkraft och stärkt skydd mot vindkraft.