Verksamhetsberättelse 2014-2018

Sammanfattning av mina fyra första år i Växjöbornas tjänst. En beskrivning av genomförda reformer, engagemang, aktiviteter och medialt genomslag.