Sverigeintroduktion

Alla nyanlända ska gå samhällsorientering, men det finns ingen tydlig kursplan. Sverigeintroduktionen är en serie reformer för en tydlig start på etableringen i Sverige: lokal kursplan med kunskapsmål, närvarokrav och examination i samhällsorienteringen samt en app som ger extra stöd.