Kommunal handbok i arbetslinjen

Rapport till Sverigemötet 2018 som samlar exempel på lokala reformer för stramare bidragssystem och fler i arbete, samt förslag på nationella reformer.