Halvtidsrapport 2015 & 2016

Halvtidsrapport efter mina första två år som nämndordförande. Beskrivning av det påbörjade reformarbetet av nämndens ekonomi och kommunens arbetslinje.