Fler jobb med färre regler i växande företag

Tillväxtpolitiken har fel fokus. Företagen saknar inte bidrag att söka, utan medarbetare att anställa och stabil, billig el. Tacken för att skapa jobb är höga skatter och avgifter som gör det dyrt och krångligt att driva företag.