Socialtjänst i förändring

Växjölöftet lyfts fram som ett av sju lokala goda exempel i denna rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) om en hur socialtjänsten utvecklas när samhället förändras.