Work or shirk?

Masteruppsats i nationalekonomi. Jobbeffekter av aktivitetskrav och jobbstimulans jämförs, och optimal ansträngning i aktiveringen för att öka arbetsutbudet beräknas.