Etableringsboende

Etableringsboende – tillfälligt boende under etableringsprogrammet med krav på deltagande i aktiviteter – upprätthåller eget ansvar och möjliggör att etableringen kan påbörjas utan fördröjning.