Att arbeta med försörjningsstöd

Magisteruppsats i nationalekonomi. Med hjälp av jobbstimulansen studeras drivkrafterna för arbete i försörjningsstödet. Grunderna för en ny analysmodell presenteras.